A Sefo!

A Sefo!

 

Taratasy ho an’i Sefo

 

A Sefo!

Niany ma sambanao nahay fa ‘zahay ‘ty mijaly?

Fianaraña mangozohozo, tsy voahefa lôpitaly

Lamba vao tsy voavidy, mitavandra vaky baly

Haiñinay feky atao kabaka, masikita, asaly?

Fanañananay, taninay itetezanao andafy mañano dalaly?

 

 

Ah Sefo,

Niany ma sambanao nahay fa vary ‘zeñy lafo?

‘Rô atsimo añy, mosary, kere, maty mafo

Madagasikara mahia tsy misakafo

Tsy mahatsangana traño, lañitry atao tafo?

Paradisa gasy: paradisa afo be mirehitry afo?

 

 

Ah Sefo!

Niany ma sambanao nahay fa ‘zahay ‘ty sahiraña?

Mpañarivo ndreky masikiny raha tsiary miraña

Azonarô amin’ny mandry aloha tsy mandriraña?

Varavarañanay niany vo tianarô idiraña?

Tany hafa tondroenao nefa vavanao vilaña?

Vatonay azonarô, ‘zahay ingianarô, ifoiraña!

 

Ah Sefo,

Niany ma sambanao nahay fa Madagasikara manankariaña?

Vazaha, Sinoa, arabo, kila olo mangataka, amiaña

Nefa ‘zahay latsaka añatin’ny hatiriaña?

Kay niany ‘zahay ataonao sary tiaña?

Nefa anarô samby tiô letry ombiaña?

Ninarô efa nazonarô fa ninay tsiary tsy atao adiña?

 

 

 

Ah Sefo!

Niany ma sambanao nahay fa kolikoly ‘zeñy misy

Eran-tany naotitsika zéro sur 10”

“Domaine”, doany, fitsarana, zandaro, polisy

‘Zay mahataka “point mort” tsisy mitsitsy

Olo teña mahay, afaka “concours” efa vitsy?

Mañano ‘zahay dokitry ma anao sa ‘zahay gisy?

 

Ah Sefo!

Niany ma anao vo mahay fa filaminaña tanàña marary?

Dahalo, halatra vaky traño, mañadary

Mpiambiñy mba nantenaiñy koa mañano raha tsy nanjary?

Zahava edy, tsisy tohiny tantara Antsakabary

Fampiharaña lalàña tsizarizary!

Tsy maty manota, fitiavan-teña mibaribary!

 

Ah Sefo,

Niany ma sambanao nahay fa Madagasikara misy masoandra

Nefa, delestazy hoditry vadiben’ny tandra

Velonteñanay jiaby mivandravandra

“Chômage” latsaka, olo tsisy kandra!

« Messagerie vocale » koa hikaiky anarô hitavandra.

 

 

Ah Sefo,

Anao ma mañano sary foaña sa mañano ‘zahay draba?

Mikônty ‘zahay gila sa jamba?

‘Ziô midradradradra mitabataba?

Ty añano ‘zahay akôho ampidiriñy añaty garaba?

Ndreky « théorie » naro añabo latabatra?

Koraña tsara lahatra! Tsary nisy  tatra, Firy mba mihatra?

 

 

Koa « projet » foño nampandroso firenena

Madagasikara hôtrizay efa mihoatra saha edena !

Koa vorivory ndreky « conférence » foño mampivoatra

atsika hôtrizay voalohany, na Washington tsy mahasoatra!

 

(Anarô ndraiky kony kely miasa oahinarô ai !)

isan’andra mitondra fañampiaña

Vary kilô aroe ndraiky maillot/tee-shirt,

vilañy edy mba tindrinaro amiaña !

“Terrassement” ndreky “goudron tip top”asa haharitry ombiaña?

Mahita ‘zeñy edy ‘lay sasany: variaña?

 

 

Zahava ‘ziô,

“Examen” amaray, niany anarô mañano“révision”

Olo efa ho maty vo mañamia “solution”

“Franchement”, tsy meñatra mañano ‘zahay “cochon”!

Olo efa vonenao, iô vo mañano “pardon!

Koa azafady foño nandamin-draha, tsisy olo nalefa “prison”!

(…idöñako aby tsöha naneñiny Izy niasa anao!)

 

Nandalo tiô menamena mahazo,

manga malazo,

‘ry mavomavo,

maïtso mamparary kibo,

mitsalamboamboaña mampidikizo

 

Tsy haiko!

Ndreky dadiko foño natoe!

Fa ‘lay nandalo tiô, (ankamaroany) tsisy raha pare!

Madagasikara eran-tany “la queue”

Olo efa mihöta fasiñy ndraiky vato

anao mbala mivolaña fa “Madagasikara androso atoato”!

 

 

Azoko honoño edy anarô tiô,

Mañaraka làlaña “allô allô” “Artiste” mañano “iôiô”

Kaoitry kaoitry ataonaro

nahazo “place” navy iô

jaly mahay “trop”!

Völanay indesinarô,

Antody akôho lamoka: “zerô”

iñy mitiliñy: “go”!

 

Sasany niany mañano mañamboatra mokary

Añaty “bus –nay” mangala sary

Anao lany, amin’ny “hélicoptère” mañariary

Fiainañam-bahoaka tsy zarizary

Laninarô andafore, mañano bazary

“Dollar/ Euro” manonga! Mideky isan-dera Ariary !

 

 

Hitanao Sefo,

Raha jiaby io tsy vaovao aminay,

“Examen” ‘ty efa ho avy amaray,

Tsy haiko iry sasany fa ‘Zaho efa fay!

Sa atsika gasy mbala “maternelle”?

Kay voarebireby amin’ny dadabe “Noël”?

 

Zaman’i Jao.

In Taratasin’i Zaman’i Jao, P. 49

Momojaomanonga-zmj

Laisser un commentaire