Taratasin’i Zaman’i Jao – Firasaña dìa

Taratasin’i Zaman’i Jao – Firasaña dìa

 

Zaman’i Jao:    

Alô! Alô kömandà!

Kadiriñy amin’ny firy atsika miteky?

voatakalo “Euro” ‘lay völa, efa tsy Ariary eky.

tanty hely foño hindesiko araka korañantsika iñy

salakady efa nazo ato, zaka jiaby tôkotro vidiñy!

 

Kömandà:        

Ia! Ia!

Kaìa sandra irô añy Mamoudzou ndreky Longoni!

Basy atsika mikosokoro Zañahary ambony.

Amaray karaha ‘ziô atsika efa tody an-tanàña,

mañena akôho am-pasy , kay, irô ampiomàña…

 

 

Anarô havaña jiaby,

 

Nosoratako taratasy ‘ty, solonteñako mikoraña,

tsy nivolañiko taloha, fôtony, kabaro fandikan-dalàña.

Koraña jiaby ato mahafôño veloma ndreky rasadia,

atsikilàña sofiñy, biàfa fañenty, kay, mamakìa!

 

Añaty asaloha ndreky tehoko ‘zaho manöratra taratasy,

An-tsitrapô, tsy raha nitireñy na nañambañaña basy,

lany fañahy azon’ny velonteña tsy ahitaña mangiraña

tapa-kevitry ankitiñy fa Dia Mayotte foeky idiraña.

 

Tamantesy ndreky tsabo jiaby rôson’ny rano be, tsisy nazo

Fatin-jiro midariatra, nañajanonaña asa fandrafetaña kakazo.

Hay edy ‘zaho taloha, mpitöndra “taxi” ndreky mañano sofera,

Völa azo, amiaña pata; pôlisy mañararaotro; ifeña koa panera.

 

Fidiraña asam-panjakaña, karaha làla-manapaka foño manjaka,

koa tsisy havaña añabo, malaky avoa tipaka am-pory, voadaka.

Tiô iñy, matoevavy be, nañiañana ‘zaho tamin’ny fitsaraña

madinakahy foeky indesiko tsöha foño am-pasaña hamahaña.

 

kirôbory voavoriko, nampiaña ‘lay nazo tamin’ny tany nalafo,

najanoño tsivadivady, fôtony, fiainaña tsy vitan’ny safosafo.

Ndrañahary mandahatra; atsika olombeloño mikasa,

jaolahy be, hiady riaka, hitengiñy koasakoasa.

 

Vozo tsy vozo iaiñana koa nahareñy irô olo efa tañy nitantara

ny tafitsaka, tafitsaka; ny dobo, dobo; miankiñy amin’ny anjara

sasany voakatramon’ny kömandà ndreky panera vandivandy

miraña kömandô (kony ai): misy röly, misy sefodebandy.

 

Korañan’olo tsy atao mahakivy na mandemy trôko,

tsy mila mavozo may, izy koa misöma môtro.

Maty niany ndreky amaray tsisy andra hampitovy izy, 

sintrany hiengo Mayotte fa Madarôgontsika tsy diñy lakirizy

 

Ranomasiñy maïtso mampavozo, gidragidra koa daroba,

Fô ty hitsalafoaka indesin-drano mivoaña, mideky, manonga.

Riaka maventy; tsy hay ny aloha amin-drô aroe ndreky traño

Ankisay foeky kikeriñy, atahöraña tsöha hampiditry angano.

 

Ndrekindreky, añatin’ny heriky andra, latsaka mahaleñy

tsodranon-dRañahary ho ‘lay vôty, nintsy atao sary tsy reñy.

Saiñy ndreky Fô letry baka aty efa namboariñy tsara,

jôro jiaby natao, koa tafitsaka, aomby aroe tsakafara!

 

Andeha ‘zaho baba, veloma amin’i zama ndreky zaina,

añy mbala tsy hay na sababon-draha na raha tsara hitsëna.

Tsy hijoroeña natà hely ho tôjin’ny miaramilan-dranomasiñy,

Fonja ndreky gadra miambiñy, vango kibay miampy karavasy.

 

Anò ho tody añy tsara, tsisy raha misakaña firak’am-pasy,

vôñono hitady, natà hañano roana, na mpañovo kaiasy.

Fikasàña ndreky fañiriaña mba tsy hisian’ny antambo,

maïzikiziky hiengo; Mahôry lañiny; koasakoasa sambo…

 

Sarintsika jiaby iñy ndreky, najarisiko tsara, ataoko sovenira

tamin’ny fetin’ny faran-taoño, atsika nañano kimiramira.

‘Zaho ‘ziô mbala tsendriky rôso, efa ty sazöhan’ny angomaña

tsy ‘zaho navy añy kay, tsy hañano “internet”, hikoraña.

 

Kay, ampitampità amin-dry havaña, iry dady lahy, iry dady

añambarà koa irô jirany jiaby fa Zaman’i Jao andeha hitady.

Farañako amin’izay taratasy biaika tsy lava loatra koraña,

karama voalohany azoko,amin’ny “western union” mamahaña.

 

Añy andra, añy taoño, mbala hifanôjy aminarô havaña…

koa tsy niboaka gazety amaray, na nivadiky razaña.

Mamboy amin’ny ranomasiñy aroe ataony” hoy Thierry Libertos

Añy foeky mahita izy, natà kalafoba hahaniñy, hatao saosy!

 

Zaman’i Jao

In Taratasin’i Zaman’i Jao, P.9

Hitambatra atsika

Hitambatra atsika, hiaraka hiasa,

 

Hitambatra atsika, hiaraka hiasa

Tsy ambëla hijimetry, lovan’ny dadilahy.

Hitsangana atsika tsisy adiadiasa,

Hitöndra Kanto, hamohazaña fañahy.

 

Irô zôky hajaiñy, mpamaky lay,

Iry zandry afara, mpañara-dìa.

Nôfinôfintsika amin’ny amaray

Ny maha malagasy: olo jiaby samby « TIA ».

 

Momo Jaomanonga

in Taratasin’i Zaman’i Jao, P.3