Hitambatra atsika

Hitambatra atsika

Hitambatra atsika, hiaraka hiasa,

 

Hitambatra atsika, hiaraka hiasa

Tsy ambëla hijimetry, lovan’ny dadilahy.

Hitsangana atsika tsisy adiadiasa,

Hitöndra Kanto, hamohazaña fañahy.

 

Irô zôky hajaiñy, mpamaky lay,

Iry zandry afara, mpañara-dìa.

Nôfinôfintsika amin’ny amaray

Ny maha malagasy: olo jiaby samby « TIA ».

 

Momo Jaomanonga

in Taratasin’i Zaman’i Jao, P.3

Momojaomanonga-zmj

Laisser un commentaire