TARATASIN’I ZAMAN’I JAO

 

Feno dimy amby roapolo taoño izy, nañaboaka boky « Taratasin’i Zaman’i Jao »: taratasy an-tononkalo amin’ny fivolañana baka avaratra nôsy, mitantara fiaiñan’ny tsaiky lelahy araiky niala Madagasikara, tany añaty fahantraña laliñy, mba nandeha hitsakaraka ny fiaiñana tsaratsara añy Mayotte. Niraña olo namôno teña nitengiñy kwassakwassa, fiaiñana tsy amin’ny taratasy, angomaña ndreky haninkaniñy tany nahatombo… Tantara nalaiña tamin’ny sirisirim-piainaña iaiñan’ny malagasy maro mandeha mitsaka ivelany… 


Amin’ny alalan’ny Taratasy nosoratany, i Zaman’i Jao no mitöndra ny fömba fahitany ny fiaiñanan’ny malagasy an-tanindrazaña ndreky ny teña zava-misy mariñy amin’ny fiainaña andafy, volañiny fa mandeha ho azy, nefa tsy voatery ho ‘zeñy ny teña ankitiñy… 
Fehiny, Taratasin’i Zaman’i Jao, tantara nindesin’ny mpanöratra añabiafaña masontsika, iô koa, mba ahafahantsika miady amin’ny fampanongaña añabo ny kolontsaim-paritry biaika ho tanteraka ankitiñy jôron-drazaña: « Hirin’olo fa tsy hañiry olo… »

 

HIVIDY ( Tsindrìa eto)