Taratasin’i Zaman’i Jao – Fiaiñam-baovao, Mayotte

Taratasin’i Zaman’i Jao – Fiaiñam-baovao, Mayotte

Fiaiñam-baovaon’i Zaman’i Jao

 

Anarô havaña an-tanàña,

 

Kadiriñy ai…” hoy ‘lay tsy mahay mikônty. Efa refindrefiñy!

Tañatin’izeñy, karabidabidan-draha naro nifanengitengiñy,

‘ziô edy mba afaka nivanga “timbre” helin’ny “2 Euros”

andifasaña taratasy, solonteñako mifanôjy aminarô.

 

Natao ankitiñy i Dìa iñy baba ndreky nindry,

niaretaña angomaña, fôtony, Fô tsy nahatindry

niseky daroba, nitsalamboamboaña, niengo namakivaky riaka,

tsiko tsy tsiko, ranomasiñy niaho, aiñin-teña kalikaly napiaka.

 

Ino eky ‘zeñy ho ‘zaho, setoanin-draha sa masantôko?

Oahin-dRañahary, mañena akôho, ‘zahay nahazo alan-kônko.

Nivoneña malaky lakaña, kila olo nijotso, nivariñy an-drano

nisitriky fanjakaña, tsöha nôfy jiaby iñy hanjary angano!

 

Maso niboaliboaliky mila hifoaka, mahareñy raha mikatseky

Fô mitokotoko, samby lomay lantiky, namavatra dìa am-peky “Indesa ‘zaho fahiñakô o!” Saja, vatovato tsy reñy narary…

Tsy lavitry loatra ‘zaho fanôjy iry Soalehy, isaoraña Zañahary.

 

(Brooobroom…)

« Eh Zaman’i Jao, ‘ty môtôntsika (ai), anao mamahàña afara! »

tsy nijireko aby raha nivolañiny; jeriko mbala Madagasikara,

alan-katakata, ala-mahôgo,“tsy ndreky fefiky Antsahampano?”

reñiko karaha mbala niraña olo nañinôfy, sambarako angano.

 

‘Zaho ndreky nahita tanàña karaha tsy fo hitan’ny maso kay,

trakako nahaoñoko, niraña trembon’Ankatafa, nangiñy jay!

Betibetiky, “zeze mahôry”, ‘zahay niöntsaka niditry an-traño

nalemy foniaka ‘zaho, lonjan’ny koasakoasa ndreky rano.

 

Tsy firy andra nihelaña, Zaman’i Jao somary efa zatrazatra,

tsy mahasaky miriaria an-tanambe loatra, tsöha foño tatra. anteña mbala tsendriky nisy natà bolongan’ny taratasy araiky fiasaña ato miraña bôto: karama montraka, asa tsy daiky.

 

« mifañiahazy » amin’ny « m’sada » vo mahavanga « chaola »

savaty tsy voavidy, völa kirikiry, fötaka foeky atao kotrola

Araiky ben’i Mily C. :“miraña Adan’ny pitiky manam-bato”,

ihinanaña mahôgo ndreky laoko, fañarahaña olo mañarato.

 

Andafore ankitiñy anteña fa jaolahy be mandry am-pasy,

tsara tanàna misy fa gidragidra foño fahazoaña taratasy.

Hitavandra hañano mariazy amin-drô eto, kajo foño miala raha

gasy malaza tia niany, misaraka koa mahazo taratasy vazaha…

 

Hafa làlaña mañangy mety miteraka, iñy ahazoany taratasy

lelahy be tsy ombiaña havesatra, natà hitôroño aody gasy.

‘Zaho manöratra ‘ziô, mivolaña aminarô havaña an-tanàña,

matin’ny akôry atao foño fa mbala tsy hononkonoko tamàña.

 

‘Zaho niala tañy Madagasikara somary diso hevitry,

andafy aty mbala karaha amitsika añy, misy jaly mirehitry,

lomay lava, tsisy anjokanjoño ndreky hetsiketsi-bity

samby vakivaky loha, miseky ranon-kevoko madity!

 

Ato mbala mipetraka amin’olo an-tsendriky mandrapaha,

kabaron’ny traño hifondroeko, irô efa nañiraka ‘zaho nizaha, faïmpahañandrô, karaha manomboko mirehitry möramöra,

anteña koa hañano ankolaña leny ato foño, malaky voatöra.

 

Misy andrany, somary ‘fa ‘ty añatri-bataña amin’ny pôlisy

Añy edy baka làla-manapaka mody, bôjo, völa koa tsisy.

Hody añy mampavôtivôty, sintrany anteña miambiñy anjara.

Hidrinkiñy foeky, natà mbala kapitainin’ny botry nilay asara.

 

« ‘Zeñy an-tsendriky! Farañako taratasy, kay veloma sambìa tsara!

Taratasy mañaraka koa havako tiako (aby), manohy tantara… »

 

Zaman’i Jao.

in Taratasin’i Zaman’i Jao

Momojaomanonga-zmj

Laisser un commentaire